Jive-Jive

Đã truy cập vào 18/2
bachata, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Jive-Jive
Thành phố Thủ Dầu Một
Quận Phú Lợi
Tỉnh Bình Dương
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
Huấn luyện viên khiêu vũ nghệ thuật, giao tiếp, linedance
79% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Thủ Dầu Một.