Jackyyy

Đã truy cập vào 21/11
bachata, tango argentina, khiêu vũ thể thao, swing, rumba, cha cha cha
Vũ công Jackyyy
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 38 tuổi
Giới tính Nam
Tìm bạn nhảy tphcm, vui vẻ, hoà đồng, 1m7, 70kg
43% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.