Ct

Đã truy cập chủ nhật
salsa, bachata, tango argentina, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Ct
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Quận 7
Tuổi 41 tuổi
Giới tính Nữ
Cao 1.52, nặng 43 kgs, tập lâu năm, tập cho sức khỏe và đam mê
64% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.