Thích nhảy

Đã truy cập vào 21/11
khiêu vũ giao tiếp
Vũ công Thích nhảy
Thành phố Hà Nội
Quận Tây Hồ
Tuổi 67 tuổi
Giới tính Nam
Nhảy thạo, chuẩn nhạc các điệu. Nhận dẫn, hướng dẫn bạn nữ tuổi từ 50 cao dưới 160 cm. Yêu cầu lịch sự, đam mê và ham học hỏi.
100% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Hà Nội.