Nguyễn Trọng Đức

Đã truy cập vào 28/5/2015
khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Nguyễn Trọng Đức
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 22 tuổi
Giới tính Nam
1,72 Cân nặng: 66 KG

Tìm bản nhảy ở mảng Latin.
Đã tập luyện khiêu vũ được: 1 năm
0% phản hồi        

Liên hệ Nguyễn Trọng Đức

Đăng nhập