Nguyễn Anh Tuấn

Đã truy cập vào 2/6/2015
khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Nguyễn Anh Tuấn
Thành phố Nam Định
Tuổi 33 tuổi
Giới tính Nam
170 cm / Cân nặng: 69kg

Tìm bản nhảy ở mảng Latin.
Đã tập luyện khiêu vũ được: 5 năm

Đăng nhập