Rose90

Đã truy cập thứ hai
salsa, bachata, kizomba, cha cha cha
Bạn nhảy Rose90
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Tuổi 31 tuổi
Giới tính Nữ
College degree, tall 1m6, intermidiate salsa
Would like to find salsa partner
78% phản hồi        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.