Mita

Đã truy cập 13 giờ trước
salsa, bachata, tango argentina, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Bạn nhảy Mita
Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng
Tuổi 32 tuổi
Giới tính Nữ
1m57
Đã từng học qua lớp khiêu vũ cơ bản
33% phản hồi        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Đà Lạt.