Vũ đình Vũ

Đã truy cập vào 8/2/2016
khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Vũ đình Vũ
Thành phố Đắk Nông
Quận Cư Jut
Tuổi 40 tuổi
Giới tính Nam
1m67. Cân nặng: 63kg

Tìm bản nhảy ở nội dung Latin/Standard: cả 2 nội dung, Hạng E va D
Đã tập luyện khiêu vũ được:..... > 5 nam

Một vài dòng miêu tả về bản thân:.. la 1 VDV dacesport xa quê hương , xa ban bè vào " Tây " lập nghiệp. muốn đem chuông đi đánh xứ người. thi đấu các tỉnh để học hỏi và cũng là để được luyện tập

Đăng nhập