Christy

Đã truy cập chủ nhật
bachata, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba
Vũ công Christy
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Tuổi 45 tuổi
Giới tính Nữ
Tìm bạn dạy nhảy điệu Bachata, rumba và khiêu vũ thể thao. Thời gian rảnh cuối tuần hoặc sau 6pm hàng ngày.
0% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.