Thứ ba
Thứ ba

Vũ Minh Đức

34 tuổi Hải Dương
100% phản hồi32 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 100 km ở Hải Dương.
bachatakhiêu vũ giao tiếpkhiêu vũ thể thaokizombarumbasalsa
170cm thân hình bình thường, nhảy Latin có nhảy stand,giáo lưu vui vẻ,mong làm quen với các bạn,xin cảm ơn.

Liên hệ Vũ Minh Đức