Vào 22/6
Vào 22/6

Chinh

46 tuổi Quận 7, Hồ Chí Minh
50% phản hồi4 bạn đã liên hệ với cô ấy
Tìm kiếm: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.
bachatacha cha chakhiêu vũ giao tiếprumbasalsatango argentina
đã hoc qua lớp khiêu vũ giao tiếp 1,2,3 ở CVH lao động, Mục đích tìm nam (40t ~ 52t) nghiêm túc nhảy cặp học hỏi, rèn luyện, nâng cao ( ko muc đích xấu).