Pi

Đã truy cập chủ nhật
salsa, bachata
Bạn nhảy Pi
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Binh Thanh
Tuổi 39 tuổi
Giới tính Nam
I live in Binh Thanh district and I'm available to practice Cuban Salsa and Bachata. I can teach you if you don't know and want to learn (for free). I'm French.
43% phản hồi            

Đăng nhập