Quốc Trung

Đã truy cập vào 13/12/2019
khiêu vũ giao tiếp
Vũ công Quốc Trung
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 45 tuổi
Giới tính Nam
Mình cao 1.70, có học kv nhưng nghỉ đã lâu, nay muốn tìm bạn nu để cùng học lại cho mau tiến bộ.
62% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.