Quốc Trung

Đã truy cập thứ tư
khiêu vũ giao tiếp
Vũ công Quốc Trung
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 45 tuổi
Giới tính Nam
Mình cao 1.70, có học kv nhưng nghỉ đã lâu, nay muốn tìm bạn nu để cùng học lại cho mau tiến bộ.
58% phản hồi            

Đăng nhập