6X Dance

Đã truy cập vào 14/1
bachata, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công 6X Dance
Thành phố Hà Nội
Quận Cầu Giấy
Tuổi 51 tuổi
Giới tính Nữ
tìm các bạn nam cho nhóm 3nữ. Đã học xong cơ bản, muốn học và giao tiếp khiêu vũ
87% phản hồi        

Đăng nhập