Anna

Đã truy cập vào 18/3
swing, hip hop
Bạn nhảy Anna
Thành phố Hà Nội
Quận Cầu Giấy
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nữ
Tìm người cùng tham gia nhảy lớp học swing dance beginner ở HN
(Cần người đó biết nhảy ít nhất 1 thể loại bất kỳ)

Bản thân đã từng nhảy đơn như hiphop dance, sexy dance.
37% phản hồi            

Đăng nhập