Đức Mạnh

Đã truy cập vào 3/3
khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
- Chưa học nhảy bao giờ
Ngành nghề: Công Nghệ Thông Tin
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 65kg
0% phản hồi            

Đăng nhập