Banh

Đã truy cập vào 16/7
khiêu vũ giao tiếp
Bạn nhảy Banh
Thành phố Hà Nội
Tuổi 57 tuổi
Giới tính Nữ
Biết nhảy khiêu vũ giao tiếp, có thể lên sàn. Muốn tìm bạn nam cùng đi nhảy và cùng học kỹ thuật, có thể cùng học từ đầu.
75% phản hồi        

Đăng nhập