No name

Đã truy cập thứ hai
khiêu vũ giao tiếp
Vũ công No name
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gần Quận 1
Tuổi 35 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ: khiêu vũ giao tiếp.

Mình nghỉ nhảy lâu rồi. Nhưng đôi khi vẫn nhớ ... vào đây để đọc chơi thôi.
75% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.