Mr J

Đã truy cập vào 4/1
bachata, tango argentina, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Mr J
Thành phố Hà Nội
Quận Từ Tiêm
Tuổi 41 tuổi
Giới tính Nam
Tim bạn học cơ bản, cao 1.67m, khu vực Từ Liêm, Mình, Cầu Diễn
60% phản hồi        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hà Nội.