Thuy Tram

Đã truy cập vào 14/8/2019
bachata, kizomba, khiêu vũ giao tiếp, rumba
Bạn nhảy Thuy Tram
Thành phố Đà Nẵng
Tuổi 33 tuổi
Giới tính Nữ
Tìm bạn nhảy và nơi học nhảy các điệu latinh tại Đà Nẵng
100% phản hồi        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Đà Nẵng.