dinhdo90

Đã truy cập vào 21/11
swing
Bạn nhảy dinhdo90
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ : chưa có
Cao : 1m65
Mục tiêu : học khiêu vũ để giải trí, vận động
50% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Đăng nhập