Steven

Đã truy cập vào 7/11
salsa, bachata, kizomba
Bạn nhảy Steven
Thành phố Hà Nội
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ cỡ giữa beginner và intermediate. Biết nhiều salsa bachata move nhưng thiếu cơ bản chút. Bachata lead hơi yếu. Cần luyện tập nhiều cho thạo phản xạ và sửa tư thế.
100% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hà Nội.

Đăng nhập