Hôm qua
Hôm qua

Nam Trần

40 tuổi Q10, Hồ Chí Minh
81% phản hồi48 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
khiêu vũ giao tiếp
Khiêu vũ khác:
bachatacha cha chakhiêu vũ thể thaorumbasalsatango argentina
Cao 1.75, Trình độ KVGT khá, đã tập luyện chuyên đề, tìm bạn nữ dưới 40 tuổi cùng sở thích, cùng tập luyện dance sport, thỉnh thoảng đi giao lưu cuối tuần.

Liên hệ Nam Trần

Nhắn tin cho Nam Trần...