3 giờ trước
3 giờ trước

Mùa hè đến

36 tuổi Hoang Mai, Hà Nội
100% phản hồi18 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 100 km ở Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khiêu vũ:
bachatacha cha chakhiêu vũ giao tiếp
Mình biết khiêu vũ cơ bản. Muốn tìm bạn nhảy lên sàn những lúc rảnh. Cảm ơn!

Liên hệ Mùa hè đến