Sting dâu

Đã truy cập 3 giờ trước
khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Sting dâu
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Go Vap
Tuổi 38 tuổi
Giới tính Nam
cao 1.72m
tập latin cơ bản, standard cơ bản, giao tiếp cơ bản hơn 1 năm.
tìm bạn tập cùng giao tiếp và quốc tế.
84% phản hồi            
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.