mysoul

Đã truy cập 8 giờ trước
khiêu vũ thể thao
Vũ công mysoul
Thành phố Hà Nội
Tuổi 33 tuổi
Giới tính Nam
Đã chơi nhiều năm tương đối tốt các điệu latin. ,muốn tìm phòng tập hoặc partner gần để tập và giao lưu
100% phản hồi        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội.