Thứ bảy
Thứ bảy

Trung Nam

53 tuổi Q12, Hồ Chí Minh
86% phản hồi7 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.
bachatacha cha chakhiêu vũ giao tiếpsalsa
Trung Nam u60 khiêu vũ giao tiếp, đang tự do ,, mình nhảy không giỏi lắm nên bạn nữ nào giỏi và tự tin thì tự cân nhắc nhé, còn bạn nào nhảy chưa tốt ,chậm nhưng chăm chỉ thì ,alo mình , học chung hoăc đi nhảy chung, nói trước mình kg phải là kép nhảy hay gì.... gì ha , bạn nào thoải mái và tự do thì mạnh dạn ib cho mình chủ yếu là vui vẻ

Liên hệ Trung Nam

Nhắn tin cho Trung Nam...