Chung

Đã truy cập 17 giờ trước
salsa, bachata, tango argentina, kizomba, rumba, cha cha cha
Bạn nhảy Chung
Thành phố Hà Nội
Tuổi 39 tuổi
Giới tính Nam
Có bạn tập và bạn nhảy thì dễ hiểu ý hơn, theo kỹ thuật và nhạc dễ hơn - phiêu hơn :)
92% phản hồi            

Đăng nhập