Meoden

Đã truy cập vào 26/1
salsa, khiêu vũ giao tiếp, cha cha cha
Vũ công Meoden
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 27 tuổi
Giới tính Nữ
Trình đọ trung bình. Đã học nhảy được 5 tháng có thể nhảy chacha, tango, boston, salsa, slow,...
0% phản hồi        

Đăng nhập