Meoden

Đã truy cập vào 26/5
salsa, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, rumba, cha cha cha
Vũ công Meoden
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 27 tuổi
Giới tính Nữ
Trình đọ trung bình. Đã học nhảy được 5 tháng có thể nhảy chacha, tango, boston, salsa, slow,...
0% phản hồi        

Đăng nhập