8 Tiệc khiêu vũ SalsaHồ Chí Minh

THỨ HAI 4/3 hôm nay
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 5/3 ngày mai
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 6/3
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 7/3
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 8/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 10/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 11/3
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 12/3
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 13/3
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 14/3
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 15/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 17/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 18/3
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 19/3
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 20/3
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 21/3
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 22/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 24/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 25/3
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 26/3
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 27/3
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 28/3
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa