8 Tiệc khiêu vũ SalsaHồ Chí Minh

THỨ NĂM 13/12 hôm nay
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 14/12 ngày mai
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 15/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 16/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 17/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 19/12
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 20/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 21/12
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 22/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 23/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 24/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 26/12
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 27/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 28/12
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 29/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 30/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 31/12
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 2/1
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
 

Đăng nhập