8 Tiệc khiêu vũ SalsaHồ Chí Minh

THỨ BẢY 16/2 hôm nay
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 17/2 ngày mai
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 18/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 20/2
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 21/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 22/2
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 23/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 24/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 25/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 27/2
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 28/2
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 1/3
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 2/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 3/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
THỨ HAI 4/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 6/3
  Ladies' Night with Salsa/Bachata
salsa, bachata
 19:30-22:00
 Phí tham dự: 40₫
 17 Tran Quoc Toan, Ward 8, Dist 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 7/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 8/3
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
 

Đăng nhập