7 Tiệc khiêu vũ SalsaHồ Chí Minh

THỨ HAI 22/4 hôm nay
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 24/4
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 25/4
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 26/4
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 27/4
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 28/4
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
 21:30-23:30
 Phí tham dự: 60,000₫
 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
THỨ HAI 29/4
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 1/5
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 2/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 3/5
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 4/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 5/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
 21:30-23:30
 Phí tham dự: 60,000₫
 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
THỨ HAI 6/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 8/5
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
THỨ NĂM 9/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ SÁU 10/5
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
salsa, bachata
THỨ BẢY 11/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi  tối thứ 7
salsa, bachata, kizomba
CHỦ NHẬT 12/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
salsa, bachata
 21:30-23:30
 Phí tham dự: 60,000₫
 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
THỨ HAI 13/5
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2 và thứ 5
salsa, bachata
THỨ TƯ 15/5
  Tiệc khiêu vũ Salsa/Bachata/Kizomba
salsa, bachata, kizomba
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4
salsa, bachata
 

Đăng nhập