8 Tiệc khiêu vũ SalsaHồ Chí Minh

CHỦ NHẬT 14/7 ngày mai
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 15/7
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 16/7
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 17/7
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 18/7
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 19/7
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 21/7
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 22/7
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 23/7
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 24/7
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 25/7
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 26/7
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 28/7
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 29/7
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 30/7
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 31/7
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 1/8
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa
  239 Salsa Lovers Social Every Thursday Night
bachata, kizomba, salsa
THỨ SÁU 2/8
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6
bachata, salsa
CHỦ NHẬT 4/8
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối chủ nhật
bachata, salsa
THỨ HAI 5/8
  Bachata Saigon - BOM !!! Bachata On Mondays
bachata, kizomba, salsa
THỨ BA 6/8
  Afro-Latin Tuesday
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 7/8
  Wednesday Sensual Night
bachata, kizomba, salsa
  Latin Plus Wednesdays
bachata, kizomba, salsa
THỨ NĂM 8/8
  Latin Saloon (Kiz night)
bachata, kizomba, salsa