12 Tiệc khiêu vũ SalsaHà Nội

THỨ HAI 4/3 hôm nay
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2
bachata, kizomba, salsa
 21:00-00:00
 Thức uống ≥ 40,000₫
 46 Ngõ Huyện, Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
THỨ BA 5/3 ngày mai
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, cha cha cha, kizomba, salsa
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, salsa
  Bachata night
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 6/3
  Giao lưu khiêu vũ mỗi tối thứ 4
bachata, cha cha cha, khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ thể thao, kizomba, rumba, salsa, tango argentina
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4 và thứ 6
bachata, salsa
THỨ SÁU 8/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6 và chủ nhật
bachata, kizomba, salsa
 20:30-23:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 22 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
  Kizomba night
bachata, khiêu vũ giao tiếp, kizomba, salsa
 20h30-23h00
 Phí tham dự: 20,000₫
 28 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4 và thứ 6
bachata, salsa
  Latin Night
salsa
THỨ BẢY 9/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 7
bachata, salsa
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 7
bachata, cha cha cha, kizomba, salsa
 20:30-00:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 5 Ngõ Gạch, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
CHỦ NHẬT 10/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6 và chủ nhật
bachata, kizomba, salsa
 20:30-23:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 22 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
THỨ HAI 11/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2
bachata, kizomba, salsa
 21:00-00:00
 Thức uống ≥ 40,000₫
 46 Ngõ Huyện, Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
THỨ BA 12/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, cha cha cha, kizomba, salsa
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, salsa
  Bachata night
bachata, kizomba, salsa
THỨ TƯ 13/3
  Giao lưu khiêu vũ mỗi tối thứ 4
bachata, cha cha cha, khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ thể thao, kizomba, rumba, salsa, tango argentina
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4 và thứ 6
bachata, salsa
THỨ SÁU 15/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6 và chủ nhật
bachata, kizomba, salsa
 20:30-23:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 22 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
  Kizomba night
bachata, khiêu vũ giao tiếp, kizomba, salsa
 20h30-23h00
 Phí tham dự: 20,000₫
 28 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 4 và thứ 6
bachata, salsa
  Latin Night
salsa
THỨ BẢY 16/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 7
bachata, salsa
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 7
bachata, cha cha cha, kizomba, salsa
 20:30-00:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 5 Ngõ Gạch, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
CHỦ NHẬT 17/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 6 và chủ nhật
bachata, kizomba, salsa
 20:30-23:00
 Phí tham dự: 40,000₫
 22 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
THỨ HAI 18/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 2
bachata, kizomba, salsa
 21:00-00:00
 Thức uống ≥ 40,000₫
 46 Ngõ Huyện, Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
THỨ BA 19/3
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, cha cha cha, kizomba, salsa
  Giao lưu khiêu vũ Salsa mỗi tối thứ 3
bachata, salsa
  Bachata night
bachata, kizomba, salsa