933 Bạn nhảy

Vũ công Nguyễn Anh Tuấn
  36 tuổi
cha cha cha, khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ thể thao, rumba
Nam Định
170 cm / Cân nặng: 69kg Tìm bản nhảy ở mảng Latin. Đã tập luyện khiêu vũ được: 5 năm
Vũ công Nguyễn Trọng Đức
  25 tuổi
cha cha cha, khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ thể thao, rumba
Hồ Chí Minh
1,72 Cân nặng: 66 KG Tìm bản nhảy ở mảng Latin. Đã tập luyện khiêu vũ được: 1 năm
Vũ công Phạm Gia Khoa
  25 tuổi
cha cha cha, khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ thể thao, rumba
Hà Nội
Khương Trung
163cm Cân nặng: 70kg (béo :))) Tìm bản nhảy ở mảng Latin do chưa có điều kiện học Standard nhưng mong muốn học nếu có thể Đã tập luyện khiêu vũ được: 1.5 năm